LA6-(002)-2.jpg  
 

 

 Nyheter/kalender

Mars 2022

Lumos Pointer, peklampa och

Lumos Switch, manöverkontakt upphör.

 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/745

Förordningen styr all tillverkning av medicintekniska produkter (hjälpmedel) och ställer mycket höga krav på dokumentering av tillverkningsprocess, kvalitetsstyrning, spårbarhet och klinisk analys av produkten.

Tyvärr blir kostnaden för detta allt för stor för LIFE ABILITY och vi lägger ner produkterna omgående.

eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0745&from=HU

 

 

fokus-hjalpmedel-vit_.png

 

Hjälpmedel för en bättre vardag.

En peklampa är ett hjälpmedel för den som har begränsad rörelseförmåga. En röd ljuspunkt blir som din förlängda arm. Med små huvudrörelser kan man peka både nära och på längre håll.

Med en Lumos Pointer (peklampa) är du inte längre hänvisad till

att enbart neka till eller bekräfta frågor som din samtalspartner ställer.

Du kan istället påverka samtalet så att det som tidigare i praktiken varit en monolog faktiskt

blir en dialog utifrån dina intressen och behov.

Peklampan ger dig också en räckvidd så att du kan visa till exempel att

skorna/tröjan/saken du vill ha inte är någon av de som finns framme utan finns i garderoben eller någon annanstans.

Med Lumos Switch (manöverkontakt) kan du som peklamp-användare sköta TV-fjärrkontrollen, tända lampor, öppna ytterdörren, använda en samtalsapparat och mycket annat.

Med Lucy 4 kan du använda datorn eller andra tangentbordsstyrda apparater.