LA6-(002)-2.jpg  
 

 

Lumos Switch

Lumos Switch är en manöverkontakt som aktiveras genom att belysas med Lumos Pointer.

_DSC3305.jpgManöverkontakter kan används till att styra datorer, reläboxar,kommunikationshjälpmedel, omgivnings- eller fjärr-kontroller och

andra tekniska hjälpmedel.

Lumos Switch tillsammans med Lumos Pointer gör det möjligt att använda manöverkontakt utan att fysiskt behöva trycka på kontakten. Man lyser helt enkelt med sin Lumos Pointer på manöverkontakten Lumos Switch, så aktiveras den.

Inställningar

För att göra dessa inställningar får man öppna höljet på Lumos Switch. En kortmanual finns på insidan av locket.

Känslighet/Dwell

Här ställer man in hur snabbt Lumos Switch ska reagera när man lyser på den. Det finns fyra lägen från noll till 1,5 sekund.

Standardinställningen är noll (0) sekunder. D.v.s. Lumos Switch reagerar direkt. Vill man vara säker på att inte råka aktivera manöverkontakten oavsiktligt väljer man ett högre värde.

Funktion

Lumos Switch kan ställas in för en av tre funktioner.

1. Direkt, manöverkontakten är aktiverad så länge den är belyst av Lumos Pointer. Jämför med t.ex en ringklocka som ringer så länge man trycker på knappen.

2.Växlande, manöverkontakten aktiveras när den bli belyst av Lumos Pointer och förblir aktiverad tills den blir belyst nästa gång.

3.Timer, manöverkontakten aktiveras när den bli belyst av Lumos Pointer och förblir aktiverad under en bestämd tid. Här finns åtta olika möjligheter. 0,5s  1,0s  2,0s  5,0s  10,0s 30,0s  1 min och 2min.

Integritet

Vid leverans är varje Lumos Switch "öppen" och kan användas med vilken Lumos Pointer som helst. Vill man att en Lumos Switch enbart ska kunna aktiveras av en eller några speciella Lumos Pointer kan man enkelt para ihop en Lumos Switch med den eller de Lumos Pointer som ska kunna aktivera den.

Påverkan från andra ljuskällor

Ljuset från Lumos Pointer är modulerat med en speciell frekvens. Lumos Switch känner igen denna frekvens och kan inte aktiveras av t.ex. solljus eller någon annan ljuskälla än Lumos Pointer. Varje Lumos Pointer har dessutom en unik kod i denna modulering vilket möjliggör parningen som nämns ovan.

Anslutning

Lumos Switch har en 3,5 mm honkontakt i fronten och den medföljande kabeln har en 3,5 mm mono hankontakt i varje ände.

      

                                                      DSC_0890.JPG