LA6-(002)-2.jpg  
 

 

lasersign_eu_300.jpg

Om laser

Är det farligt att använda laser som peklampa?

Nej, om man använder en klass 2-laser är det inte farligt. Här kommer lite fakta om laser och laserklasser.

Intro

Laser står för (eng.) Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, vilket betyder ljusförstärkning genom stimulerad emission av strålning. Enkelt uttryckt består laserljus av ljus som ligger inom ett begränsat, specifikt våglängdsintervall, där ljuset har mycket lite spridning och ljusvågorna är i fas. Detta innebär att laserljuset är starkt koncentrerat och kan användas även på längre avstånd och mot ljusa bakgrunder. Det finns flera olika former av laserljus och användningsområdena varierar stort

Lasrar delas in i olika laserklasser med hänsyn till hur starka de är och vilka risker som kan vara förenade med dem. Laserljuset i Lumos hör till Klass 2 i den internationella säkerhetsstandarden för laserprodukter IEC 60825-2.

Eftersom lasereffekten i Lumos endast är ca 0,8 mW ligger den med god marginal inom gränserna för klassen.

Klass 2

I klass 2 ingår endast lasrar som avger synlig strålning och som har maximal uteffekt på 1 milliwatt. Om ett oskyddat öga exponeras bländas man och våra reflexer får oss att blinka. Den naturliga reaktionen är tillräckligt snabb för att förhindra skador på näthinnan. Exempel på lasrar i denna klass är laserpekare som används vid föreläsningar.

Läs mer på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida...